poniedziałek, 08 sierpień 2022 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka
  • To już pewne.
    W 2023 r. - nowoczesny Posterunek Policji w Męcince
  • Już za kilka tygodni
    najważniejsze wydarzenie społeczno-kulturalne w naszej gminie DOŻYNKI GMINNE
  • Piknik Rodzinny
Dla Mieszkańca   Dla Turysty   Dla Przedsiębiorcy

Uncategorised

Gmina Męcinka w Filarach Polskiej Gospodarki

Pielgrzymka ekologiczna

Koszenie łąk zacząć czas czyli Muchowska Kosa 2011

Policjant z Jawora mistrzem w Open Arnolda Schwarzeneggera

Biogazowni w Piotrowicach jaworzanie mówią NIE

Światowe srebro zostaje w Męcince

WOŚP zagrała w Męcince

Medal wicemistrza świata na WOŚP

Nowe miejscowości w gminie Męcinka

Zbiornik Słup w końcu dla rekreacji?

IV Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy

Jerzy Pisulski Wicemistrzem Świata w Kulturystyce Klasycznej

Muchowska łąka już wykoszona!

Muchowska kosa tuż-tuż!

Komu tytuł mistrza kosy?

Nagrody dla najlepszych kosiarzy

Nie tylko koszenie łąk

VIP-y też pokoszą

Podwójne świętowanie w gminie Męcinka

 

Laur gospodarności - wyróżnienie dla Męcinki

Wiejska przychodnia

OKRES ZASIŁKOWY 2009/2010

ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Informujemy, że od 1 września 2009r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Męcince będzie przyjmował wnioski na świadczenia z funduszu rodzinne na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 listopada 2009r. i trwający do 31 października 2010r.

Formularze nowych wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie tut. ośrodka tel. 076-871-80-97 oraz na stronie internetowej bip.mecinka.dolnyslask.pl

Godziny przyjmowania wniosków:

- od poniedziałku do czwartku 7.00 do 15.00

- piątek 8.00 do 16.00

Świadczenia rodzinne przysługują, jeżeli dochód rodziny osiągnięty w roku 2008 nie przekracza kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w wysokości 504 zł lub 583 zł, gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne. Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do 18 roku życia lub 21 roku życia, jeżeli uczy się w szkole, a do 24 roku życia osobie niepełnosprawnej uczącej się w szkole lub szkole wyższej.

Do wniosku należy dołączyć:

- zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów za rok 2008

- zaświadczenie organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych

- zaświadczenie ze szkoły w przypadku gdy dziecko uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej lub  ukończyło 18 rok życia

- kserokopia dowodu osobistego osoby ubiegającej się o świadczenia

- kserokopia aktów urodzenia dzieci

- kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności

- kserokopia wyroku sądu zasądzająca alimenty

- kserokopia wyroku sądu orzekająca rozwód lub separację

- przekazy lub przelewy dokumentujące wysokość alimentów jeżeli płacone są na rzecz osób spoza rodziny

- wysokość otrzymanego stypendium w 2008 roku

- dokument określający wysokość utraconego bądź uzyskanego dochodu

- w przypadku ubiegania się o dodatek wychowawczy: zaświadczenie od pracodawcy o udzieleniu urlopu oraz okresie zatrudnienia, zaświadczenie z ZUS, że osoba ubiegająca się o urlop wychowawczy została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych

- w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu samotnego wychowywania: akt zgonu rodzica bądź akt zupełny urodzenia dziecka

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne  na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się złoży wniosek w okresie od 1 października do 30 listopada 2009r.  wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad  następuje do dnia 31 grudnia 2009r. .

OKRES ZASIŁKOWY 2009/2010

ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Informujemy, że od 1 sierpnia 2009r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Męcince będzie przyjmował wnioski na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 października 2009r. i trwający do 30 września 2010r.

Formularze nowych wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie tut. ośrodka tel. 076-871-80-97 oraz na stronie internetowej bip.mecinka.dolnyslask.pl

Godziny przyjmowania wniosków:

- od poniedziałku do czwartku 7.00 do 15.00

- piątek 8.00 do 16.00

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł. Świadczenie przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, lub w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. Świadczenia z funduszu przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Do wniosku należy dołączyć:

- zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów za rok 2008

- zaświadczenie organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych

- zaświadczenie ze szkoły w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia

- kserokopia dowodu osobistego

- kserokopia aktów urodzenia dzieci

- wyrok sądu zasądzający alimenty

- wysokość otrzymanego stypendium w 2008 roku

- dokument określający wysokość utraconego bądź uzyskanego dochodu

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku gdy osoba ubiegająca się złoży wniosek w okresie od 1 września do 31 października wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Do pobrania plik multimedialny (format WMV, Windows Media)

Udostępniono dzięki uprzejmości
Telewizji Jawor
ul. Moniuszki 10

59-400 Jawor

Pierwsza edycja plebiscytu „Wrocławianina", w którym czytelnicy zadecydują, którą z gmin uhonorują tytułem „Śląska SuperGmina", to doskonała okazja do wypromowania najbardziej atrakcyjnego miejsca na Śląsku, ale przede wszystkim wygrania rewelacyjnych nagród - zarówno przez zwycięski samorząd, jak również przez głosujących.

„Śląska SuperGmina" - to taka gmina, w której prężnie działa władza samorządowa, dobrze się żyje i pracuje. Tu dobrze wykorzystywane są walory turystyczne i logistyczne, samorząd umiejętnie pozyskuje dotacje unijne i wykorzystuje je dla dobra społeczności lokalnej. W takiej gminie panuje atmosfera przyjazna dla mieszkańców, inwestorów i gości.

 Wystarczy wysłać SMS za 1,22 zł brutto o TREŚCI: GMINA. (numer porządkowy gminy)

Jeśli chcesz np. zagłosować na Męcinkę, wyślij SMS na numer 7135 o treści :

GMINA.112

Co miesiąc spośród głosujących wytypowana zostanie jedna osobę, która otrzyma nagrodę w wysokości 500 zł.

Osoby głosujące zadecydują czy jesteście „Śląską SuperGminą".

Plebiscyt potrwa do listopada 2009 r. włącznie.

Regulamin Plebiscytu na www.wroclawianin.pl

Telefon do Wójta - informacje

Telefon do Wójta
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców Gminy Męcinka zachęcam do bezpośredniego kontaktu telefonicznego ze mną w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 11.00 pod numerem 76 871 34 48.

Mirosław Brzozowski
Wójt Gminy Męcinka
WÓJT GMINY MĘCINKA
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
PRZYJMUJE INTERESANTÓW
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH PRACY URZĘDU

Praca Wójta

Informacja z działań Wójta Gminy Męcinka Mirosława Brzozowskiego:

Ważne telefony

Urząd Gminy: 76 870-86-23

Ośrodek Zdrowia Piotrowice: 76 870-88-78

Ośrodek Zdrowia Męcinka: 76 870-86-78

Ośrodek Zdrowia Pomocne: 76 870-89-78

Szkoła Męcinka: 76 870-82-85

Przedszkole Męcinka: 76 870-82-85

Szkoła Piotrowice: 76 870-88-06

Przedszkole Piotrowice: 76 870-88-06

GOPS Męcinka: 76 871-80-97

Gminna Biblioteka Publiczna: 76 870-86-11

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Słupie: 76 870-86-37

Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Męcince: 76 870-86-28

Parafia pw. NNMP w Małuszowie: 76 873-84-95

Parafia pw. św. Marcina w Pomocnem: 76 870-89-28

Straż Pożarna: 998

Pogotowie ratunkowe: 999

Policja: 997

Pogotowie gazowe: 992

Pogotowie energetyczne: 991

Dolnośląskie Wodne Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu: 984 i 535 984 984

Deklaracja dostępności

Informacje o dostępności w dokumencie Deklaracja dostępności

Ochrona Danych Osobowych RODO

Informacje o Ochronie Danych Osobowych dostępne w zakładce Dla Mieszkańca -> Ochrona Danych Osobowych RODOInformacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych

ikonaW celu zagwarantowania osobom niesłyszącym i głuchoniemym funkcjonowania w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi osobami, Urząd Gminy Męcinka zapewnia tłumacza języka migowego. Więcej: INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH

Ogłoszenia o konsultacjach spolecznych

Link do portalu czystepowietrze.mecinka.pl

link Nieruchomości gminne na sprzedaż

Nabór dzieci do żłobka w Męcince

Projekty dofinansowane ze środków budżetu Państwa - informacje

Spis 2021 logo

Gminny SMS - bezpłatny system informacyjny

Zgłaszanie awarii urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych


Transmisja obrad sesji - na żywo

Bliżej Ludzi - Informator Samorządowy

Ostatnio dodane zdjęcia do galerii

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie