poniedziałek, 08 sierpień 2022 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka
 • To już pewne.
  W 2023 r. - nowoczesny Posterunek Policji w Męcince
 • Już za kilka tygodni
  najważniejsze wydarzenie społeczno-kulturalne w naszej gminie DOŻYNKI GMINNE
 • Piknik Rodzinny
Dla Mieszkańca   Dla Turysty   Dla Przedsiębiorcy

Uncategorised

 Wykaz bezpośrednich telefonów


Stanowisko pracy

Imię i nazwisko

Nr wew.

Nr telefonu

SEKRETARIAT

Daria Kuźnik

11

76 871 34 40

Wójt gminy (W)

Mirosław Brzozowski

44

76 871 34 48

Zastępca wójta gminy (ZWG)

Arleta Gregulska-Oksińska

30

76 871 34 58

Sekretarz gminy (SG)

Zygmunt Melner

22

76 871 34 50

Skarbnik gminy (FN.I)

Józef Święcicki

13

76 871 34 41

Rady gminy i edukacji (OR)

Agnieszka Olejnik 14

 76 871 34 36

Obywatelskich (OB) Małgorzata Najwer 15

 76 871 34 43

Podatków (FN.IV)

Katarzyna Magryś

Anna Turek


16

76 871 34 44

Wieloosobowe stanowisko ds. Gospodarki komunalnej (GK)

Małgorzata Cicha

17

 76 871 34 45

Infrastruktury i środowiska (IŚ)

Jarosław Oksiński

18

 76 871 34 46

Wieloosobowe stanowisko ds. inwestycji    i remontów (IR)Krzysztof Kowalczyk


19

 76 871 34 47

Wieloosobowe stanowisko ds. inwestycji    i remontów (IR) Alicja Błońska
  76 871 34 33
Informatyk (IF)

Rafał Duczkowski

20

76 871 34 32

Kadr, płac i księgowości budżetowej (FN.VII) Anna Strack
29 76 871 34 57
Księgowości podatków i opłat (FN.V)

Grażyna Mitek

23

76 871 34 51

Fax

 SEKRETARIAT

24

 76 871 34 52
 
Wieloosobowe stanowisko ds. inwestycji
i remontów (IR)

Janusz Brzozowski

25

76 871 34 53

Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i nieruchomości (GP) Joanna Zelent


26


 76 871 34 54


Stanowisko ds. społecznych i rolnictwa(SR) Joanna Jurkowska

27


 76 871 34 55


Wieloosobowe stanowisko ds. inwestycji   i remontów (IR)

Andrzej Szyszka

28

76 871 34 56

Wydatków i rozliczeń budżetowych (FN VI)

Ewelina Mitek

21

76 871 34 49

Wieloosobowe stanowisko ds. innowacyjności i promocji (IP)
Ilona Wojtarowicz
31 76 871 34 59
Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki komunalnej (GK)

Joanna Załuska

32

 76 871 34 30

Księgowości budżetowej (FN II) Barbara Szyszka 34 76 871 34 31
Radca prawny / Adwokat

Michał Regulski

35

76 871 34 35

Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Talar
36 76 870 82 00
Sekretariat Wójta
Agnieszka Olejnik
50 76 871 34 36
Wieloosobowe stanowisko ds. inwestycji i remontów (IR)
Adam Zapotocki
41 76 871 34 34
  

Wykaz adresów poczty elektronicznej


Wójt Gminy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastępca wójta

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretarz Gminy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skarbnik Gminy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rada Gminy i edukacja

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podatki

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gospodarka komunalna

- woda
- odpady


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Działalność gospodarcza

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Innowacyjność i promocja

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sprawy społeczne i rolnictwo

Zarządzanie kryzysowe

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Sprawy obywatelskie

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inwestycje i remonty

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Infrastruktura i środowisko

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Księgowość podatków i opłat

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gospodarka przestrzenna, nieruchomości

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Księgowość budżetowa
Wydatki i rozliczenia budżetowe

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres: Małuszów 18
Tel: 519 192 230
Fax:
Email:
Przedmiot działalności:
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 
Organizacja imprez okolicznościowych oraz catering.
Właściciele oferują posiłki i wypieki domowej roboty.
 

 Logo

Dzięki uprzejmości  TVP Wrocław, Telewizji Jawor oraz Radio Plus Legnica które udostępniły nam materiały zrealizowane podczas dorocznych obchodów MK, możemy obejrzeć i wysłuchać je w naszym serwisie internetowym.

 

"Łąka wykoszona" - relacja bezpośrednia z Radio Plus Legnica

 

relacja TV Jawor z przebiegu obchodów:

Przyznawanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminny Męcinka na rok szkolny 2010/2011.

W roku szkolnym 2010/2011 wniosek należy składać do 15 września 2010 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Męcince.

Formularze wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie tut. ośrodka tel. 76 871-80-97.

Na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 788: Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091: Nr 167, poz. 1400; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542: Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 180, poz. 1280; Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917; Nr 216, poz.1370; Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33; Nr 31, poz. 206; Nr 56, poz. 458; Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320)

- Uchwały Nr XXVII/168/09 Rady Gminy Męcinka z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

zamieszkałych na terenie Gminy Męcinka

- Uchwały Nr XLIV/283/10 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Męcinka

- Uchwały Nr XLIV/282/10 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Męcince do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.


Prawo do pomocy materialnej posiadają:

 1. uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

 2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiedniego obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 3. uczniowie szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 4. słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.


Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

- stypendium szkolne

- zasiłek szkolny

Stypendium szkolne może otrzymać: uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351 zł/ osobę w rodzinie ( art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.).

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 1. rodziców

 2. pełnoletniego ucznia

 3. dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizującymi odpowiednio obowiązek szkolny i obowiązek nauki- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników,

 3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,

 4. świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt. 1 – 3 nie jest celowe.


Formy stypendiów szkolnych, o których mowa w pkt. od 1 do 3 przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur i rachunków imiennych (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć, tj:

 • decyzję właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty rodzinnej,

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

 • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

 • dowód otrzymania alimentów,

 • zaświadczenie wystawione przez szkołę potwierdzające kontynuowanie nauki w szkole,

 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie odpowiednio osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy,

 • zaświadczenie lub decyzja innych organów przyznających świadczenia pieniężne o otrzymywanych świadczeniach,

 • zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,

W stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą:

 • zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania,

 • dokument potwierdzający od kiedy osoba prowadzi działalność gospodarczą,

 • zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego dotycząca działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów do uzyskania , określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby,

 • zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego dotycząca działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczenie tej osoby.

 • zaświadczenie w przypadku uzyskaniu dochodu w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

- kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie ( kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony).

Pouczenie:

 1. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

 2. Należność z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego oraz, który spełnia warunki dochodowe jak w przypadku stypendiów szkolnych.

Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć ewentualne dokumenty potwierdzające sytuację materialną rodziny, kserokopie dokumentu poświadczającego wystąpienie zdarzenia losowego np. zaświadczenie z policji, zaświadczenie straży pożarnej, dokument USC itp. oraz opinię dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza.
Formy przyznania zasiłku szkolnego:

- świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,
- pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym

do pobrania: wzór wniosku o przyznanie stypendium

Telefon do Wójta - informacje

Telefon do Wójta
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców Gminy Męcinka zachęcam do bezpośredniego kontaktu telefonicznego ze mną w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 11.00 pod numerem 76 871 34 48.

Mirosław Brzozowski
Wójt Gminy Męcinka
WÓJT GMINY MĘCINKA
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
PRZYJMUJE INTERESANTÓW
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH PRACY URZĘDU

Praca Wójta

Informacja z działań Wójta Gminy Męcinka Mirosława Brzozowskiego:

Ważne telefony

Urząd Gminy: 76 870-86-23

Ośrodek Zdrowia Piotrowice: 76 870-88-78

Ośrodek Zdrowia Męcinka: 76 870-86-78

Ośrodek Zdrowia Pomocne: 76 870-89-78

Szkoła Męcinka: 76 870-82-85

Przedszkole Męcinka: 76 870-82-85

Szkoła Piotrowice: 76 870-88-06

Przedszkole Piotrowice: 76 870-88-06

GOPS Męcinka: 76 871-80-97

Gminna Biblioteka Publiczna: 76 870-86-11

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Słupie: 76 870-86-37

Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Męcince: 76 870-86-28

Parafia pw. NNMP w Małuszowie: 76 873-84-95

Parafia pw. św. Marcina w Pomocnem: 76 870-89-28

Straż Pożarna: 998

Pogotowie ratunkowe: 999

Policja: 997

Pogotowie gazowe: 992

Pogotowie energetyczne: 991

Dolnośląskie Wodne Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu: 984 i 535 984 984

Deklaracja dostępności

Informacje o dostępności w dokumencie Deklaracja dostępności

Ochrona Danych Osobowych RODO

Informacje o Ochronie Danych Osobowych dostępne w zakładce Dla Mieszkańca -> Ochrona Danych Osobowych RODOInformacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych

ikonaW celu zagwarantowania osobom niesłyszącym i głuchoniemym funkcjonowania w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi osobami, Urząd Gminy Męcinka zapewnia tłumacza języka migowego. Więcej: INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH

Ogłoszenia o konsultacjach spolecznych

Link do portalu czystepowietrze.mecinka.pl

link Nieruchomości gminne na sprzedaż

Nabór dzieci do żłobka w Męcince

Projekty dofinansowane ze środków budżetu Państwa - informacje

Spis 2021 logo

Gminny SMS - bezpłatny system informacyjny

Zgłaszanie awarii urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych


Transmisja obrad sesji - na żywo

Bliżej Ludzi - Informator Samorządowy

Ostatnio dodane zdjęcia do galerii

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie