sobota, 03 czerwiec 2023 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

    Atrakcyjność turystyczną zawdzięcza dzięki położeniu na terenie utworzonego w 1992 roku Parku Krajobrazowego „Chełmy". 2/3 powierzchni gminy leży w granicach parku, co korzystnie wpływa na środowisko naturalne, ponieważ ogranicza rozwój przemysłu na tym terenie.

Walory wypoczynkowe podnosi również zróżnicowany krajobraz: jeziora, rzeki, lasy, pagórki, łąki i pastwiska.

    W Muchowskim Lesie znajduje się przecięcie współrzędnych geograficznych 51 000 '' N i 16 000 '' E, oznaczone bazaltowym słupem.

    Najciekawszą atrakcją miejscowości Sichów jest zabytkowy park podworski, w którym rośnie tulipanowiec Liriodendron tulipifera, parkowe drzewo z rodziny magnoliowatych o wysokości do 60 m. Jest to najgrubszy okaz tego gatunku w Polsce. Obwód drzewa wynosi 460 cm. Park urządzono w 1889 roku według projektu Edwarda Petzolda. Znajdują się w nim też inne drzewa, uznane za pomniki przyrody: cisy pospolite, platany, lipy i kasztanowce. Ozdobą parku w Sichowie jest aleja lipowo - kasztanowa, składająca się z 83 lip i 68 kasztanowców.

www.dzpk.pl  

Szlaki turystyczne
    Szlak Wygasłych Wulkanów - trasa: Legnickie Pole-Jawor-Myślibórz (europejski szlak dalekobieżny I-22) Pomocne-Ostrzyca-Złotoryja.

    Szlak Brzeżyny - trasa: Złotoryja-Leszczyna-Chełmiec-Myślibórz-Grobla-Bolków.

    Szlak Kopaczy - trasa I: Leszczyna-Sichów-Górzec, trasa II: Chełmiec-Jerzyków-Myślinów-Nowa Wieś Wielka-Lipa-Radzimowice-Wojcieszów.

 

Ścieżki edukacyjne
    "Las Świniec" - Muchów; przystosowana dla osób niepełnosprawnych leśna ścieżka o długości 4,5 km;

    "Śladami kopaczy" - Chełmiec-Raczyce; ścieżka o długości 5,0 km ze śladami górnictwa polimetalicznego z końca XIX w.

    Najciekawsze punkty widokowe to Rosocha, Czartowska Skała, Górzec oraz cmentarzyk Richthofenów w Sichowie.

 Image      Image

 - kraina wygasłych wulkanów

Do najwyższych wzniesień należą :

- Pomocne : Czartowska Skała (468 m.n.p.m.)

- Stanisławów : Rosocha ( 464 m.n.p.m.), Trupień ( 481 m) - obecnie kamieniołom

- Męcinka : Górzec (445 m. n.p.m.), Dębnica (463 m.n.p.m.)

            Występują tu skały wulkaniczne pochodzące z różnych okresów aktywności wulkanicznej Sudetów. Na obszarze gminy bardzo licznie występują bazaltowe kominy wulkaniczne np. Czartowska Skała. Masyw Mszanej stanowi bazaltowa pokrywa lawowa.

Na południe od Mszany znajdują się sylurskie łupki graptolityczne.

- łąki trzęślicowe

Muchowskie łąki są bogactwem bioróżnorodności. Rozległy kompleks z najciekawszym folklorystycznie zespołem łąki trzęślicowej i zespołem ostrożnia dwubarwnego, będącym istotnym elementem w systemie obszarów chronionych NATURA 2000,  znajduje się  w zlewni potoku Kamiennik, na wysokości 340-380 m n.p.m. . Muchowskie łąki są najbogatszym stanowiskiem kasaćca syberyjskiego oraz licznymi stanowiskami gatunków chronionych i rzadkich takich jak: mieczyk dachówkowaty, storczyk Fuksa, storczyk szerokolistny, listera jajowata, ostrożeń dwubarwny oraz rutewka żółta.

W celu ochrony trzęślicowych łąk podgórskich należy je corocznie ręcznie wykaszać. Rolnicy zamieszkujący tereny podgórskie w Parku Krajobrazowym „Chełmy" często posługują się kosą jako jedynym narzędziem.

Każdego roku w miesiącu lipcu organizowana jest impreza o zasięgu ponadnarodowym z udziałem polskich, czeskich oraz niemieckich rolników „Muchowska Kosa", która ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat ochrony łąk podgórskich oraz wskazanie rolnikom korzyści wynikających z przyjaznego dla środowiska utrzymania unikatowych łąk i gospodarczego ich wykorzystania. Podczas festynu odbywa się  konkurs ręcznego koszenia kosą określonej powierzchni łąki, konkurs układania bukietów i kompozycji z kwiatów łąkowych, a także konkurs przyrodniczy dotyczący flory i fauny występującej na terenie Parku Krajobrazowego „Chełmy".

Źródło: „Góry i Pogórze Kaczawskie. Europejskie dziedzictwo przyrodnicze."  Świebodzin 2004

 Muchowska Kosa

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie