wtorek, 30, listopad 2021

Segregujmy dokładniej

 

altW dniu 24 września 2014 r. do Urzędu Gminy Męcinka wpłynęło pismo z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” w Lubawce informujące o niezadowalającej jakości zmieszanych odpadów opakowaniowych zbieranych selektywnie, tj. papieru i tworzyw sztucznych, dostarczanych do instalacji w Lubawce.

Dla przypomnienia do worka niebieskiego wrzucamy:
- butelki plastikowe po różnych napojach (np. typu PET, PE),
- butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości – tzw. chemia gospodarcza (np. opakowania po szmponach, płynach itp.),
- czysta folia i torebki z tworzyw sztucznych,
- plastikowe skrzynki, doniczki, wiadra,
- papier (gazety, książki, zeszyty, tektura, torebki papierowe).

Odpady winne być czyste, puste, zgniecione z odkręconymi nakrętkami.

Zabrania się kategorycznie wrzucania do tego worka opakowań po substancjach niebezpiecznych, tj. po farbach, rozpuszczalnikach, olejach samochodowych, środkach owado- i chwastobójczych, a także tapety, kalki, zatłuszczonego papieru i medykamentów.

Jakość zbieranych odpadów wpływa na ilość odpadów przekazanych do recyklingu, a tym samym na wielkość osiągniętego poziomu przez gminę. W przypadku jego nieosiągnięcia gminie zostaną naliczone kary obciążające wszystkich podatników. Firma odbierająca odpady będzie dokonywała na bieżąco sprawdzeń prawidłowej selekcji.

Top!
Top!