poniedziałek, 08, sierpień 2022

Odpady problemowe

 
Odpady wielkogabarytowe

Są to wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe śmieci, mogą być utylizowane jako odpady  wielkogabarytowe. 
Na przykład: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, sieci  na pranie, rowery, zabawki dużych rozmiarów itd.
Wszystkie urządzenia zasilanie elektrycznie utylizowane są oddzielnie od odpadów domowych i wielkogabarytowych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczamy:

•    jarzeniówki, świetlówki kompaktowe;
•    telewizory, monitory, komputery w tym myszka, klawiatury, kalkulatory, drukarki
•    telefony stacjonarne i komórkowe;
•    pralki, suszarki, zmywarki, lodówki;
•    kuchenki gazowe z dodatkowymi funkcjami elektrycznymi (np. piekarnikiem);
•    mikrofalówki, elektryczne podgrzewacze wody;
•    sprzęt grający (np: magnetofony, odtwarzacze MP3, radia);
•    wentylatory, klimatyzatory;
•    odkurzacze, żelazka, zegary zasilane elektrycznie w tym na baterie;
•    zabawki elektryczne;
•    elektryczne przyrządy medyczne;
•    wszystkie inne urządzenia podłączane do kontaktu lub zasilane bateryjnie.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odpadem niebezpiecznym. Musi on trafić do specjalistycznych firm zbierających, przetwarzających lub unieszkodliwiających takie urządzenia.

Odpady medyczne, chemiczne

Przeterminowane leki uznane są za odpady niebezpieczne, które powinny być selektywnie gromadzone i unieszkodliwiane w spalarniach odpadów medycznych lub na składowiskach odpadów niebezpiecznych. Lek po terminie ważności  może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi, ze względu na brak efektu farmakologicznego związanego z rozkładem substancji farmakologicznie czynnej. Leki są również wrogiem dla środowiska i zwierząt żerujących na wysypiskach śmieci, ponieważ zachowują dużą aktywność biologiczną. W związku z ogromnym zagrożeniem jakie niosą ze sobą przeterminowane leki, należy uporządkować domowe apteczki, a niepotrzebne leki zanieść do apteki, gdzie znajdują się specjalne pojemniki przeznaczone na te właśnie odpady.

Top!
Top!