Liczba mieszkańców

 Mieszkańcy gminy wg sołectw na 31 grudnia 2020 roku 

LpSołectwaLiczba mieszkańców - pobyt stały
1. Chełmiec, Jerzyków, Raczyce 377
2. Chroślice 242
3. Kondratów 277
4. Małuszów 356
5. Męcinka, Nowa Męcinka, Bogaczów 856
6. Muchów 165
7. Myślinów 197
8. Piotrowice, Piotrowice-Osiedle 1099
9. Pomocne 345
10. Przybyłowice 227
11. Sichów 319
12. Sichówek 73
13. Słup, Słup Osiedle 259
14. Stanisławów  130
RAZEM  4922


Liczba ludności wg stanu od I kw. do IV kw. 2020

LpSołectwaI kwartałII kwartałIII kwartałIV kwartał
1. Chełmiec 382 382 376  377
2. Chroślice 244  245  244  242
3. Kondratów 278  277  276  277
4. Małuszów 361  359  360  356
5. Męcinka 846  848  849  856
6. Muchów 170  170  179  165
7. Myślinów 195  193  197  197
8. Piotrowice 1040  1041  1042  1037
9. Piotrowice-Osiedle 55  56  60  62
10. Pomocne 352  351  347  345
11. Przybyłowice 229  228  230  227
12. Sichów 322  321  321  319
13. Sichówek 74  74  74  73
14. Słup, Słup Osiedle 263  261  260  259
15. Stanisławów  136  136  133  130
RAZEM  4947  4942  4938  4922