poniedziałek, 11 grudzień 2023 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Regulamin korzystania z obiektu sportowego „Orlik 2012" w Męcince

 

Regulamin korzystania z obiektu sportowego „Orlik 2012" w Męcince.

1.     Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego.

2.     Administratorem kompleksu sportowego „Orlik" jest Zespól Szkół w Męcince.

3.     Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno-szatniowe.

4.     Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag instruktora sportu.

5.     Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

6.     Boiska są czynne od Pn - Pt w godz. 14.00 - 20.00, Sobota 9.00 - 16. W przypadku świąt godziny otwarcia i zamknięcia „Orlika" mogą ulec zmianie. Wszelkie zmiany znajdą się w harmonogramie wywieszonym na terenie kompleksu sportowego.

7.     Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.

8.     Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego-zmiennego.

9.     W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
e) palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
f) zaśmiecania,
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
i) wprowadzania zwierząt,
j) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,
k) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.

10. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu z instruktorem.

11. Za kradzież lub zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające. Winny one wpisać się do rejestru osób korzystających z kompleksu. Rejestr dostępny jest u trenera.

12. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.

13. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor sportu.

14. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu, który ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzanych na terenie obiektów sportowych.

15. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do administratora.

Administrator obiektu - Zespół Szkół w Męcince

Tel. Kontaktowy:    0-76 870-82-85

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady
Link - INTERNET.GOV.PL

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie