Termin 28-29.01.2022 w godz. od 8:00 - 14:00 w granicach obwodu nr 213- OHZ, na terenie gminy: Męcinka, Paszowice

Pełna treść komunikatu