Zarząd Koła Łowieckiego OSTOJA w Jeleniej Górze informuje, że w dniu 10 stycznia 2021 r. w godzinach od 07:30 do 17:00 na terenie obwodu łowieckiego 211, zorganizowane zostanie dodatkowe polowanie zbiorowe. Polowanie obejmuje teren leśnictwa Kondratów