OHZ Nadleśnictwa Jawor informuje, że w dniu 18 grudnia 2020 r. w godzinach od 8:30 do 15:00 na terenie OHZ obwód 213 zorganizowane zostanie polowanie zbiorowe. Polowanie obejmuje teren leśnictwa Muchów oraz leśnictwa Myślinów. Organizacja polowania dostosowana jest do obowiązujących zasad z zachowaniem wysokiego reżimu sanitarnego.