Przyczynami upadków w sezonie zimowym najczęściej są:
• zły stan nawierzchni podwórzy (grząskość, śliskość, brak odprowadzenia wód opadowych, brak dbałości o właściwy stan ciągów komunikacyjnych np. w czasie zimy zaśnieżenie lub oblodzenie, zamarznięte grudy ziemi),
• brak obuwia roboczego lub używanie nieodpowiedniego, zabrudzonego lub nadmiernie wyeksploatowanego obuwia roboczego.

Warto zadbać o bezpieczeństwo w tym zakresie i kierować się następującymi zasadami, aby zmniejszyć ryzyko upadku:
• zachować porządek w obejściu, dbać o stan techniczny ciągów komunikacyjnych, ich czystość i właściwe rozmieszczenie,
• wyrównać i w miarę możliwości utwardzić nawierzchnię podwórza,
• zadbać o właściwe odprowadzenie wody opadowej,
• zimą na bieżąco likwidować śliskość nawierzchni przejść komunikacyjnych przez usuwanie śniegu, posypywanie piaskiem lub solą gospodarczą,
• zadbać o właściwe oświetlenie podwórzy,
• sprawdzać stan stopni w maszynach rolniczych, drabinach i podestach przed ich użyciem,
• pamiętać, że schody zewnętrzne po nocnych przymrozkach mogą być oblodzone – dbać o stan techniczny schodów, poręczy, stopnie powinny być wykonane z antypoślizgowego materiału,
• obserwować prognozę pogody, która wpływa na stan naszego obejścia,
• stosować obuwie z antypoślizgową, protektorową podeszwą, ocieplane, dobrze przylegające do kostki z usztywnionymi i wzmocnionymi noskami,
• zadbać o odpowiednią odzież, zapewniającą ochronę termiczną i przed deszczem.

Materiały źródłowe:
- broszury prewencyjne KRUS

Opracowała:
Danuta Rydz
Samodzielny Inspektor
KRUS PT w Legnicy