piątek, 25 czerwiec 2021 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Rolnictwo

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020,  może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Nie trzeba również wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto.

Czytaj więcej: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację
W jesiennej ofercie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znajduje się szereg programów pomocy skierowanych do mieszkańców wsi. Przedstawiamy krótki informator o tych instrumentach wsparcia, które są obecnie dostępne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wśród nich są dwie nowości.

Pełna treść informacji

krus logoMechanizacja prac pozwala zwiększyć wydajność produkcji i ograniczyć jej koszty, jednak niewłaściwe użytkowane lub przygotowane do pracy maszyny powodują zagrożenie dla zdrowia i życia rolników. Wiele ciężkich okaleczeń zdarza się wskutek prac wykonywanych przy pomocy pił tarczowych (krajzeg), łańcuchowych oraz narzędzi takich jak szlifierka kątowa, wiertarka czy spawarka. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas tego rodzaju prac.

Artykuł "Bezpieczna obsługa urządzeń - narzędzia ręczne" (format PDF)

Prace związane z obsługą ciągników, agregatów, kombajnów, prace na drzewach, remontowo-budowlane, załadunkowe i wyładunkowe wymagają poruszania się na wysokości. Dotyczy to także korzystania z różnego rodzaju zbiorników w zagłębieniach, użytkowania pomieszczeń magazynowych na strychach i w piwnicach, zabudowań inwentarskich oraz mieszkalnych. Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie wyposażenie budynków i maszyn oraz używanie obuwia antypoślizgowego – pamiętajmy, iż do wszelkich prac na wysokości, wykorzystujemy drabiny.

Czytaj więcej: Bezpieczna praca na wysokości
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach- Państwowy Instytut Badawczy (IUNG) w raporcie X ogłosił na terenie Gminy Męcinka wystąpienie suszy na uprawach: na gruntach I kategorii:
 • kukurydza na ziarno
 • kukurydza na kiszonkę
Mając na uwadze powyższe poszkodowani rolnicy mogą składać do tut. urzędu Wnioski Producentów Rolnych o szacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
Wnioski te dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Męcinka , w pokoju nr 11- sekretariat oraz na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
pod adresem: https://www.duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-nieruchomosci-r/oddzial-rolnictwa-i-sro/139,Oddzial-Rolnictwa-i-Srodowiska.html.
Załączniki:
mapa kategorii glebowych - http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/
wersja tabelaryczna - http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0205032/
Szanowni Mieszkańcy,

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Wójt Gminy nie ma podstaw do stwierdzania własnoręczności podpisu na zawieranych przez mieszkańców umowach dzierżawy.


Na podstawie z art. 96 ustawy z dn. 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie, poświadczenia własnoręczności podpisu, może dokonać tylko notariusz.
Wyjątek stanowią niektóre czynności określone w przepisach szczególnych wydanych na podstawie art. 101 ww. ustawy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej, do poświadczania własnoręczności podpisu upoważnieni są: wójt, burmistrz, prezydent miasta:
 • na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji,
 • na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie.
Wobec powyższego, poświadczenie własnoręczności podpisu na umowie dzierżawy nie zostało uregulowane w przepisach prawa, dlatego też nie ma podstaw do takiego potwierdzenia. Czynność ta nie ma wiec mocy prawnej.

Podstawa prawna:
 • ustawa z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 540 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz.U. nr 27, poz. 185).
Wójt Gminy
Męcinka Mirosław Brzozowski

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach- Państwowy Instytut Badawczy (IUNG) w dniu 2 sierpnia 2019 r. w raporcie VIII ogłosił na terenie Gminy Męcinka wystąpienie suszy na uprawach:

na gruntach I kategorii:

 • zboża ozime
 • zboża jare
 • kukurydza na ziarno
 • kukurydza na kiszonkę
 • ziemniak
 • chmiel
 • tytoń
 • warzywa gruntowe
 • krzewy owocowe
 • drzewa owocowe
 • truskawki
 • rośliny strączkowe

na gruntach II kategorii:

 • zboża ozime
 • zboża jare
 • kukurydza na ziarno
 • kukurydza na kiszonkę
 • ziemniak
 • burakcukrowy
 • chmiel
 • tytoń
 • warzywa gruntowe
 • krzewy owocowe
 • drzewa owocowe
 • truskawki
 • rośliny strączkowe
na gruntach III kategorii:
 • kukurydza na ziarno
 • kukurydza na kiszonkę
 • tytoń
 • krzewy owocowe
 • rośliny strączkowe

na gruntach IV kategorii:

 • krzewy owocowe
Mając na uwadze powyższe poszkodowani rolnicy mogą składać do tut. urzędu Wnioski Producentów Rolnych o szacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Wnioski te dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Męcinka , w pokoju nr 11- sekretariat oraz na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pod adresem: https://www.duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-nieruchomosci-r/oddzial-rolnictwa-i-sro/139,Oddzial-Rolnictwa-i-Srodowiska.html.

Załączniki:
mapa kategorii glebowych - http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/
wersja tabelaryczna- http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0205032/
protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie