sobota, 23 wrzesień 2023 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Pomoc społeczna

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny (tj. z dnia 15 lipca 2020 r. Dz.U. poz. 1348) określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, sposób przyznawania im uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania zadań wynikajacych z ustawy.

Czytaj więcej: Karta Dużej Rodziny

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym działajacym na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, którego środki przeznaczone są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnienie.

Programy i zadania PFRON skierowane do osób niepełnosprawnych w tym dzieci, dotyczące rehabilitacji społecznej i zawodowej dla mieszkańców Gminy Męcinka realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze.

Czytaj więcej: PFRON

Świadczenie wychowawcze jest realizacją rządowego programu „Rodzina 500+”.
Jest to program finansowany ze środków budżetu państwa.

Czytaj więcej: 500+
protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie