piątek, 09 grudzień 2022 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Banner Cyforwa Gmina

Gmina Męcinka dzięki #FunduszeEuropejskie EU pozyskała 314.500 zł w ramach programu Granty PPGR.

Celem projektu było wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego. Realizacja grantu przyczyniła się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

W ramach zadania zakupiono aż 121 laptopów, 4 komputery stacjonarne i dwa tablety, które trafiły zgodnie z rządowymi założeniami do dzieci i wnuków byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych na terenie Gminy Męcinka.

Przekazanie sprzętu nastąpiło w sierpniu 2022 r., co pozwoliło obdarowanym na właściwe przygotowanie w/w wyposażenia do pracy w środowisku domowym i to jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Sprzęt objęty jest 3-letnią gwarancją i w pełni gotowy do użytku.

Zadaniem gminy było w tym przypadku przyjęcie i weryfikacja wniosków, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na dostawę w.w sprzętu oraz następnie przekazanie go beneficjentom w oparciu o indywidualne umowy darowizny.

Jedynym wymogiem dla osób obdarowanych jest zachowanie okresu trwałości projektu tj. użytkowania tego sprzętu przez okres minimum 2 lat. Weryfikowane to będzie składanymi co pół roku w Urzędzie Gminy w Męcince specjalnymi oświadczeniami (druki udostępnione przez gminę w momencie przekazania sprzętu). Za zakończenie projektu rozumie się zaakceptowanie przez Operatora końcowego rozliczenia projektu grantowego.

Życzymy bezproblemowego użytkowania sprzętu.

Wójt Gminy Męcinka
Mirosław Brzozowski

Logotypy fufrowa Gmina
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

ppgr cyfrowa gmina

ppgr cyfrowa gmina

ppgr cyfrowa gmina

ppgr cyfrowa gmina

ppgr cyfrowa gmina

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie