STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY MĘCINKA

(tekst ujednolicony)

Dokumentacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Męcinka została przyjęta uchwałą Nr XXXIX/236/2001 Rady Gminy Męcinka z dnia 2 lipca 2001 r. zmieniona:

1. Uchwałą Nr XVII/111/08 z dnia 21 kwietnia 2008 r. oznaczoną literą „A” oraz kolorem różowym.
2. Uchwałą Nr XL/263/10 z dnia 29 marca 2010 r. oznaczoną literą „B” oraz kolorem żółtym
3. Uchwałą Nr XLIX/317/10 z dnia 29 października 2010 r. oznaczoną literą „C” oraz kolorem niebieskim
4. Uchwałą Nr IV/21/11 z dnia 28 lutego 2011r. oznaczoną literą „D” oraz kolorem szarym.
5. Uchwałą Nr IX/46/11 z dnia 30 września 2011r. oznaczoną literą „E” oraz kolorem zielonym.
6. Uchwałą Nr XIII/76/2012 z dnia 17 lutego 2012 r. oznaczoną literą „F” oraz kolorem ciemno zielonym.
7. Uchwałą Nr / /2013 z dnia 2013 r. oznaczoną literą „G” oraz kolorem czerwonym

Pobierz treść dokumentu (format PDF)