sobota, 19 czerwiec 2021 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka
Dnia 10 października grupa teatralna KOKON z Krakowa przedstawiła w GOKE bajkę "Królewna o złotym sercu". Na przedstawienie kierownik GBP zaprosił dzieci ze żłobka, przedszkola i klas I-III. Również w Szkole Podstawowej w Piotrowicach przedstawiono w/w bajkę. Zaproszone dzieci bardzo gorąco i entuzjastycznie wraz z aktorami uczestniczyli w przedstawieniu. Bajka ta pokazała problemy nietolerancji i braku akceptacji dla odmienności, uczyła szacunku i otwartości na drugiego człowieka.

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie