Pies do odbioru w Hotelu Gaja dla psów w Chroślicach. Kontakt: 609 552 359

Zdjęcia psa