piątek, 25 czerwiec 2021 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

97 rodzin w Gminie Męcinka otrzyma dofinansowanie w ramach projektu „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – zwalczanie emisji kominowej w Gminie Męcinka”. Ogółem w ramach naboru do Urzędu Gminy w Męcince wpłynęło 129 wniosków. Wnioski podlegały ocenie formalnej i merytorycznej według kryteriów programowych.

Wymiana źródeł ciepła u mieszkańców możliwa jest dzięki pozyskanej przez Gminę dotacji unijnej. Projekt Gminy Męcinka (nr RPDS.03.03.01-02-0019/19) finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

W załączeniu prezentujemy listę rankingową wniosków o grant.

Pobierz załącznik - lista rankingowa wniosków o grant (format PDF)

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie