Problemy społeczneObawy uczniów przed powrotem do szkół po długotrwałej przerwie w nauce stacjonarnej oraz problemy społeczne młodzieży były głównym tematem spotkania, które odbyło się w dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy w Męcince. Na zaproszenie wójta Mirosława Brzozowskiego w spotkaniu udział wzięły dyrektorki szkół Bogusława Kałużna, Jolanta Cisoń, Marzena Rzepka, a także psycholog dziecięcy dr Kaja Kajdan, pedagog Dorota Królikowska oraz Zastępca Wójta Gminy Męcinka Arleta Gregulska - Oksińska.

Podczas spotkania omówiono występujące wśród naszych uczniów obawy związane z obecną sytuacją epidemiczną oraz powrotem do szkół, przeanalizowano przyczyny zdiagnozowanych problemów oraz wypracowano konkretne działania, które zostaną wdrożone w najbliższym czasie.

Problemy spoleczne

Problemy spoleczne