Gmina Męcinka wraz ze Starostwem Powiatowym w Jaworze, Starostwem Powiatowym w Złotoryi, Gminami: Bolków, Świerzawa, Paszowice i Złotoryja przystępują do tworzenia wspólnego Klastra Energii.

Cele utworzenia i funkcjonowania Klastra to m.in.:
- poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i samowystarczalności energetycznej,
- wspieranie mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców w budowaniu ich własnych instalacji fotowoltaicznych oraz budowa instalacji w instytucjach samorządowych,
- obniżenie kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez samorządy,
- stwarzanie warunków do rozwoju energetyki odnawialnej.

klaster energii