piątek, 25 czerwiec 2021 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Gmina Męcinka wraz ze Starostwem Powiatowym w Jaworze, Starostwem Powiatowym w Złotoryi, Gminami: Bolków, Świerzawa, Paszowice i Złotoryja przystępują do tworzenia wspólnego Klastra Energii.

Cele utworzenia i funkcjonowania Klastra to m.in.:
- poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i samowystarczalności energetycznej,
- wspieranie mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców w budowaniu ich własnych instalacji fotowoltaicznych oraz budowa instalacji w instytucjach samorządowych,
- obniżenie kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez samorządy,
- stwarzanie warunków do rozwoju energetyki odnawialnej.

klaster energii

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie