Kochani, w trosce o najmłodszych mieszkańców naszej gminy zorganizowaliśmy spotkanie on-line na temat Covid 19 u dzieci. Może wziąć w nim udział każdy zainteresowany rodzic.

Webinar poprowadzi lekarz pediatra ze Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy. Można będzie porozmawiać z panią doktor na temat nurtujących nas kwestii oraz zadać pytania. Spotkaniu Gminy Męcinka patronuje prof. Krzysztof Simon, co jest dla nas dużym zaszczytem.

Aby wziąć udział w webinarium należy połączyć się poprzez poniższy link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzI5MmIwYmEtNGFjOS00YWUxLThjNWItZWMwMzljZDk2ZmMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229cafd0de-44ab-4fad-a4ad-7756c824cd44%22%2c%22Oid%22%3a%22ae01c5f3-59aa-4a15-9779-08be5023dd7f%22%7d

plakat