W ramach pierwszego etapu prac wykonany zostanie remont kuchni wraz z zakupem nowoczesnych urządzeń i mebli. Odnowione zostaną także pomiedzczenia sanitarne świetlicy.

Wójt Gminy Męcinka Mirosław Brzozowski spotkał się z radnymi, sołtysem wsi, przedstawicielami rady sołeckiej oraz pracownikami Urzędu Gminy w Męcince w sprawie ustalenia zakresu inwestycji.

Remont świetlicy