Wójt Gminy Męcinka Mirosław Brzozowski informuje, że zgodnie
z Zarządzeniem nr 34/2021 Starosty Jaworskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu
z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia treningu
sprawdzającego działanie Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach,

w dniu 13 maja 2021 roku o godzinie 14:00 zostanie przeprowadzony na terenie gminy Męcinka
trening wczesnego ostrzegania polegający na wyemitowaniu akustycznego sygnału ogłoszenia alarmu.

„Ogłoszenie alarmu” (3-minutowy modulowany dźwięk syren)

Wójt Gminy Męcinka
Mirosław Brzozowski