ODPADY KOMUNALNE NA CMENTARZACH

Drukuj
 
sobota, 21, wrzesień 2013 12:44

Wydzielone miejsca na cmentarzach komunalnych służą wyłącznie do gromadzenia odpadów pochodzących z cmentarza. Niestety w boksie betonowym na cmentarzu w Męcince regularnie składowane są odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych.

Natomiast do wystawionego pojemnika na szkło przy cmentarzu w Sichowie, regularnie wyrzucane są opakowania szklane po alkoholu. 

Takie zachowanie w rażący sposób narusza elementarny obowiązek gromadzenia odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości w jej obrębie, a następnie przekazanie do odbioru przez firmę wywozową. W przypadku ustalenia sprawców takiego zachowania będą kierowane wnioski do sądu powszechnego o ukaranie.

ODPADY KOMUNALNE NA CMENTARZACH

ODPADY KOMUNALNE NA CMENTARZACH

ODPADY KOMUNALNE NA CMENTARZACH