wtorek, 30, listopad 2021

ODPADY KOMUNALNE NA CMENTARZACH

 

Wydzielone miejsca na cmentarzach komunalnych służą wyłącznie do gromadzenia odpadów pochodzących z cmentarza. Niestety w boksie betonowym na cmentarzu w Męcince regularnie składowane są odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych.

Natomiast do wystawionego pojemnika na szkło przy cmentarzu w Sichowie, regularnie wyrzucane są opakowania szklane po alkoholu. 

Takie zachowanie w rażący sposób narusza elementarny obowiązek gromadzenia odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości w jej obrębie, a następnie przekazanie do odbioru przez firmę wywozową. W przypadku ustalenia sprawców takiego zachowania będą kierowane wnioski do sądu powszechnego o ukaranie.

ODPADY KOMUNALNE NA CMENTARZACH

ODPADY KOMUNALNE NA CMENTARZACH

ODPADY KOMUNALNE NA CMENTARZACH

Top!
Top!