wtorek, 30, listopad 2021

ZEBRANE I ZAGOSPODAROWANE ODPADY

 

Od 1 lipca do 30 sierpnia br. firma wywozowa odebrała od mieszkańców zamieszkujących nieruchomości odpowiednio: w lipcu 39,82 Mg zmieszanych odpadów komunalnych i 2,84 Mg tworzyw sztucznych i papieru, a w sierpniu 43,6 Mg zmieszanych odpadów komunalnych, 3,94 Mg papieru i tworzyw sztucznych oraz 6,74 Mg szkła.
Wszystkie zebrane odpady zostały przekazane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubawce w celu ich zagospodarowania.

Top!
Top!