Przetarg unieważniony i rozpisany powtórnie.

Drukuj
 
sobota, 04, maj 2013 09:01

22 kwietnia br. gmina unieważniła przetarg na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z powodu konieczności zmiany przedmiotu zamówienia w zakresie gromadzenia odpadów selektywnych. Drugi przetarg ogłoszono w dniu 30 kwietnia br. Zainteresowane firmy, które spełniają warunki, mogą złożyć oferty do 8 maja 2013 r. do godz. 11:00. Dokumenty dostępne są na stronie www.mecinka.pl w zakładce „przetargi”.