Gmina kupi worki.

Drukuj
 
sobota, 04, maj 2013 08:59

11 kwietnia br. Wojewoda Dolnośląski opublikował w Dzienniku Urzędowym Woj. Dolnośląskiego uchwałę Nr XXIV/155/2013 Rady Gminy Męcinka z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 26 kwietnia 2013 r. Właściciele zamieszkujący nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywne zbieranie odpadów komunalnych, otrzymają do końca czerwca worki z opisem zawartości, poprzez wybraną w postępowaniu przetargowym firmę wywozową.