środa, 10, sierpień 2022

Wysokość opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi

 
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.02.2020 r. :
  • odpady zbierane i oddawane w sposób selektywny – 24 zł/miesiąc/1 os. 
  • odpady zbierane i oddawane w sposób selektywny wraz z kompostowaniem odpadów we własnym zakresie ( dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych) – 23 zł/miesiąc/1 os.
  • gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny – stawka podwyższona – 46 zł./miesiąc/1 os.

ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW Z TERENU GMINY MĘCINKA

 
Informujemy, że w dniach 2-3 kwietnia 2019 r. odbędzie się zbiórka wielkogabarytów wg poniższego harmonogramu:

Harmonogram zbiórki wielkogabarytowych odpadów

ZBIÓRKA SPRZĘTU RTV i AGD Z TERENU GMINY MĘCINKA

 
Informujemy, że w dniach 4-5 kwietnia 2019 r. odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD wg poniższego harmonogramu

Harmonogram zbiórki sprzętu RTV i AGD

Informacja

 
Informujemy, iż z powodu awarii pojazdu odbierającego odpady komunalne termin odbioru:
- odpadów zmieszanych planowanych na dzień 14 marca 2019 r. ( Męcinka, Nowa Męcinka, Chroślice, Bogaczów, Sichów, Sichówek, Słup, Słup-Osiedle)

zostaje wydłużony do 15 marca 2019 r. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Top!
Top!