Poszukaj pomocy w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionychi Ofiar Przemocy w Rodzinie
Męcinka nr 85
budynek GOPS

 

Jeśli alkohol jest problemem w Twoim domu nie musisz już dłużej borykać się z nim w samotności.

Poszukaj pomocy w  Punkcie Konsultacyjnym  dla Osób Uzależnionych,
Współuzależnionychi Ofiar Przemocy w Rodzinie

Męcinka nr 85
budynek GOPS

Punkt Konsultacyjny zaprasza wszystkich zainteresowanych do korzystania z bezpłatnych usług w:

 I, II, III, IV wtorek  miesiąca od godziny 16   do 18.  W godzinach od  18 do 20  spotkania Grupy  AA.

 

Zakres działalności Punktu:

 

Punkt funkcjonuje w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii.

Konsultacje udzielane w Punkcie przeznaczone są dla osób borykających się z problemem różnego rodzaju uzależnienia, współuzależnienia, przemocy domowej.

Inne jednostki, w których można uzyskać pomoc materialną i nie tylko:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie      

ul. Paderewskiego 6
59-400 Jawor
tel. 871-14-11

 

Poniedziałek  730 - 1530
 Wtorek 730 - 1530
 Środa 730 - 1530
 Czwartek 730 - 1530
 Piątek  800 - 1600

 

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze   

ul. Piłsudskiego 11
59-400 Jawor
tel. 729-19-23
www.pcpidm-jawor.prv.pl

Poniedziałek  700 - 1600
 Wtorek 700 - 1600 
 Środa 700 - 1600 
 Czwartek 700 - 1600
 Piątek  700 - 1600

   

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej W Męcince

59-424 Męcinka nr 85
tel. 76 871 80 97
76 870 82 22

Poniedziałek  700 - 1600
 Wtorek 700 - 1500
 Środa 700 - 1500
 Czwartek 700 - 1500
 Piątek  700 - 1400