Z dniem 1 lipca 2018 r. na obszarze województwa dolnośląskiego weszły w życie przepisy uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2017 r., tj.:

Ograniczenia i zakazy określone w uchwale dotyczą wszystkich użytkowników (zarówno osób fizycznych jak i prawnych) urządzeń o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych, czyli użytkowników w szczególności:
–  pieców,
– kominków,
– kotłów, w tym kotłów wchodzących w skład systemów zawierających kotły na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne.

Zgodnie z zapisami uchwały, wszystkie instalacje grzewcze na paliwa stałe (piece, kotły, kominki, etc.) uruchomione po 1 lipca 2018 r. będą musiały spełniać wymogi ekoprojektu pod kątem emisji cząstek stałych (PM).

W przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (tj. pieców i kominków) emisja pyłu nie może przekraczać górnych granicznych wielkości:


W przypadku kotłów emisja pyłu nie może przekraczać granicznych wielkości:

Wprowadzenie uchwały antysmogowej ma na celu poprawę jakości powietrza i warunków życia mieszkańców poprzez wyeliminowanie źródeł zanieczyszczeń z sektora komunalno-bytowego, tj. przestarzałych instalacji grzewczych w przyjętym harmonogramie czasowym i stosowanie dobrej jakości paliw o określonych parametrach.

Link do uchwał antysmogowych: https://irt.wroc.pl/strona-215-uchwala_antysmogowa.html