W związku z otrzymanym pismem Ministerstwa Sprawiedliwości z dniem 15 czerwca 2020r. wznawia się stacjonarne świadczenie usług w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w budynku GOKE w Męcince 85 w każdy czwartek od godziny 14:30 do godziny 19:30.