o przetargu pisemnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Męcince dz. nr 408/2 410/2

Treść ogłoszenia