w sprawie zmiany zarządzenia nr 9/2020 Wójta Gminy Męcinka z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Męcinka

Treść zarządzenia