Data spotkania konsultacyjnego dla mieszkańców miejscowości Męcinka ws. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany z zabudowy zagrodowej na zabudowę mieszkaniową w obrębie geodezyjnym Męcinka ustalona została na 27 stycznia 2021 r.