Daty spotkań konsulatacyjnych dla mieszkańców miejscowości Męcinka ws. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany z zabudowy zagrodowej na zabudowę mieszkaniową w obrębie geodezyjnym Męcinka zostaną podane do połowy stycznia 2021 roku