W Szkole Podstawowej w Piotrowicach odbyło się spotkanie miłośników baśni i legend pt."Noc Baśni i Legend".

Bibliotekarz Elżbieta Chodor , jak co roku czytała bajki, przypowieści i legendy dla dzieci od klas I - V , a następnie przy ognisku pieczono kiełbaski i śpiewano piosenki. Wszyscy bawili się wesoło.

GBP w Męcince też miała swój udział w imprezie zorganizowanej dla dzieci w Baśniowym Dniu Dziecka w Małuszowie.

Dla dzieci zorganizowano zajęci plastyczne, w czasie których malowano farbami i kredkami "Mój krajobraz". Dużym zainteresowaniem wśród dzieci różnego wieku cieszyło się robienie kolorowych slime (glutki).