Raport o stanie dostępności z dnia 31 marca 2021 roku

Komendantem Gminnym Ochotniczych  Straży   Pożarnych jest  st. asp.  Wiesław Gregulski. Na terenie Gminy Męcinka funkcjonują 4 jednostki  ochotniczych straży pożarnych typu S. Jednostki OSP rozmieszczone  są w następujących miejscowościach:

Męcinka [jednostka OSP S-3 włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego]

Małuszów [jednostka OSP S-3 włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego]

Pomocne [jednostka OSP S-l]

Przybyłowice [jednostka OSP S-l]