11 milionów pozyskanych dotacji, utworzenie pierwszego w historii gminy żłobka, realizacja inwestycji za kwotę 5 milionów złotych, niski poziom zadłużenia gminy (21,9%) oraz wzrost wartości mienia komunalnego o 5 milionów złotych to tylko niektóre wskaźniki rozwojowe, za które Wójt Gminy Męcinka Mirosław Brzozowski otrzymał od Radnych Gminy Męcinka wotum zaufania i absolutorium.

To absolutorium dedykuję kierownictwu i pracownikom Urzędu Gminy w Męcince, Radnym, Sołtysom, Radom Sołeckim, pracownikom jednostek organizacyjnych gminy, ochotniczym strażom pożarnym oraz wszystkim innym osobom i podmiotom, z którymi mam przyjemność współpracować” – podkreślił wójt.

Zachęcamy do oglądnięcia filmu: