OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Męcinka, 59-424 Męcinka 11,
ogłasza publiczny przetarg nieograniczony w formie pisemnej na zbycie autobusu Jelcz, L090M/S rok produkcji: 2002, cena wywoławcza: 31 000 złotych netto .
 
Zarządzenie w sprawie zbycia pojazdu
Zasady przeprowadzenia publicznego przetargu nieograniczonego w formie pisemnej
Ogłoszenie o  publicznym przetargu nieograniczonym
Nr konta do wpłaty wadium: 77 8647 1017 0105 0018 2001 0006