PracujemyRealizacja blisko 40 milionowego budżetu na rzecz mieszkańców w zakresie zarówno zadań inwestycyjnych, usług społecznych oraz procedur administracyjnych to codzienne zadania zespołu 21 pracowników Urzędu Gminy w Męcince, którym kieruje Wójt Mirosław Brzozowski.

Nasi pracownicy pracują obecnie m.in. nad uruchomieniem przedszkola w Przybyłowicach, budowie nowoczesnych placów zabaw na terenie gminy, projektem termomodernizacji szkoły i przedszkola w Męcince, przygotowaniem budowy chodnika w Pomocnem, odbudowy drogi w Nowej Męcince i Męcince wraz z wymianą sieci wodociągowej oraz budową sieci kanalizacji deszczowej, odbudową drogi Słup – Męcinka, przebudową drogi w Piotrowicach, budową drogi do terenów inwestycyjnych w Nowej Męcince. Realizowanych jest kilkadziesiąt zadań w ramach funduszu sołeckiego i obywatelskiego oraz projekt piecowy, w ramach którego blisko 100 osób otrzyma wsparcie finansowe na wymianę źródła ogrzewania w swoim domu. Pracownicy Urzędu Gminy w Męcince realizują obecnie również trudne procedury związane z planowaniem przestrzennym.

Pracownikom Urzędu Gminy w Męcince oraz pracownikom grupy terenowej, która pracuje przy obsłudze całej gminnej infrastruktury technicznej składam najserdeczniejsze podziękowania za trud i zaangażowanie w realizację zadań na rzecz mieszkańców Gminy Męcinka” – podkreśla wójt.