termomodernizacja 0„Chcemy, aby nasi uczniowie mieli zagwarantowane jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju. Inwestycja termomodernizacyjna budynków szkoły i przedszkola w Męcince pozwoli osiągnąć lepszy komfort zarówno nauki jak i pracy w tych obiektach. Istotne jest również uzyskanie oszczędności energii dla potrzeb ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody” – informuje Wójt Gminy Męcinka Mirosław Brzozowski.
Dokonana została analiza stanu technicznego budynków szkoły i przedszkola w Męcince oraz problemów związanych z termoizolacją obiektów. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja oraz wniosek aplikacyjny do programu unijnego w celu pozyskania dotacji na realizację kolejnej dużej inwestycji w Gminie Męcinka.