Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,
życzę wszystkim osobom zaangażowanym
w pracę socjalną, wszelkiej pomyślności,
poczucia spełnienia i satysfakcji w służbie drugiemu człowiekowi.
Niech każdy dzień tej odpowiedzialnej pracy
przynosi zadowolenie oraz oczekiwane efekty.
Dziękuję za pracę i przekazuję wyrazy uznania
oraz wdzięczności za trud i pomoc osobom potrzebującym,
za zdolność zrozumienia drugiego człowieka,
wyrozumiałość, życzliwość i tolerancję.

Z wyrazami uznania
Mirosław Brzozowski
Wójt Gminy Męcinka

Życzenia, Dzień Pracownika Socjalnego 2020