Budowa zatoki autobusowej, chodników i oświetlonych przejść dla pieszych będzie zakresem nowej inwestycji, która w najbliższych miesiącach zostanie zrealizowana w miejscowości Chroślice. Samorząd Gminy Męcinka pozyskał dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości ponad 100 tys. złotych.

Składam podziękowania panu Piotrowi Karwanowi Radnemu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za wsparcie w przedmiotowej sprawie. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa naszych mieszkańców” – mówi Mirosław Brzozowski Wójt Gminy Męcinka.

dotacja chroslice