Dotacje dla parafii w Gminie Męcinka udzielone Wsparcie prac konserwatorskich przy zabytkowych kościołach jest celem dotacji, które w 2017 r. Gmina Męcinka udzieliła parafiom w Męcince, Słupie, Małuszowie i Pomocnem. Na wniosek proboszczów środki finansowe przeznaczone zostały na wykonanie remontu wieży i dachu kościoła w Sichowie, remontu drewnianego stropu w kościele w Małuszowie, muru cmentarnego w Kondratowie oraz dokumentacji na renowację ołtarza w kościele w Chełmcu.

Umowę na dotację z Proboszczem Parafii w Męcince ks. dr Markiem Kluwakiem, Proboszczem Parafii w Słupie ks. Piotrem Różyckim i Proboszczem Parafii w Małuszowie ks. Andrzejem Płazą Wójt Gminy Męcinka Mirosław Brzozowski podpisał w listopadzie br., natomiast z Proboszczem Parafii w Pomocnem ks. Markiem Lachem w miesiącu marcu.

W 2017r. z budżetu Gminy Męcinka każda z Parafii na prace przy zabytkowych kościołach otrzymała po 10 000 zł.