Warsztaty z profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia w Zespole Szkół w Męcince25 i 30 października młodzież gimnazjalna oraz uczniowie klas VII uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez kierownika poradni ,,MONAR” w Legnicy, pedagoga, certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień pana Dariusza Bełdowskiego.

Kontakty ze środkami psychoaktywnymi w młodym wieku stwarzają olbrzymie zagrożenie w postaci uzależnienia, konsekwencji psychicznych, fizycznych, społecznych oraz prawnych. Chcemy więc zwrócić uwagę naszych uczniów na fakt, jak wiele od nich zależy, jaki ogromny wpływ na ich przyszłość mają nieprzemyślane decyzje i szkodliwe wybory. Drogą do tego celu jest adekwatna edukacja- wyposażanie w rzetelne informacje, kształtowanie postaw asertywnych i umiejętności interpersonalnych.

Autor: Dorota Królikowska