Logo projekt Fundusze Europejskie

Gmina Męcinka informuje, że rozpoczęła się rekrutacja do projektu pn."Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Męcinka". Zgłoszenia do projektu przyjmowane są w:
1) Zespole Szkół w Męcince i
2) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piotrowicach.

Dokumenty i formularze dotyczące rekrutacji:

  1. Regulamin projektu i rekrutacji
  2. UMOWA uczestnictwa w projekcie ZS Męcinka - nauczyciel
  3. UMOWA uczestnictwa w projekcie SP Piotrowice - nauczyciel
  4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie - nauczyciel
  5. Formularz zgłoszeniowy - nauczyciel
  6. UMOWA uczestnictwa w projekcie ZS Męcinka
  7. UMOWA uczestnictwa w projekcie SP Piotrowice
  8. Deklaracaja uczestnictwa w projekcie - uczeń
  9. Formularz zgłoszeniowy - uczeń
  10. Oświadczenie